Ulusal Yayınlar

 1. Baysefer A, Kahraman S, Timurkaynak E, “Distal anterior artery aneurysms: analyses of 6 cases”, J Ankara Med School, 18(2):111-114, (1996).
 2. Gönül E, Baysefer A, Kahraman S, Gezen F, “Two cases of diastematomyelia with two distinct levels”, J Ankara Med School, 18(2):115-119, (1996).
 3. Gönül E, Erguncu M, Kahraman S, Baysefer A, “Spontaneous spinal epidural hematoma causing paraplegia”, J Ankara Med School, 20(4):237-239, (1998).
 4. Daneyemez M, Gezen F, Erguncu M, Kahraman S, Şirin S, Bedük A, Seber N, “Outcome analyses 1166 surgically treated peripheral nerve injury”, Gülhane Tıp Dergisi, 41(2):195-199, (1999).
 5. Kahraman S, Daneyemez M, Gezen F, Seber N, “Porus polietilen laminoplastinin peridural fibrozisi azaltmadaki etkinliği”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 9:51-56, (1999).
 6. Kayalı H, Kahraman S, Sungu A, Seber N, “Lomber intradural disk herniasyonu. Bir olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12:167-170, (2002).
 7. Kahraman S, Kafadar A, “Gebelik sırasında gelişen lomber disk hernisinde cerrahi tedavinin önemi”, Türk Fiz Tıp Rehab Dergisi, 48(4):3-5, (2002).
 8. Akay KM, Kahraman S, İzci Y, Timurkaynak E, “İntratekal Baklofen tedavisi ile spinal orijinli spastisite kontrolü: 3 olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12(3), 229- 235, (2002).
 9. Kahraman S, Kayalı H, Şirin S, Kafadar A, Akbörü M, Timurkaynak E, “Clinical experience in cranioplasty with porous polyethylene implant”, Turkish Neurosurgery, 13(3-4):89-93, (2003).
 10. Acka G, Kahraman S, Köksel T, “Spinal kord travma modelinde deferoksaminin etkinliği“, Mersin Ün Tıp Fak Dergisi, 4:310-317, (2003).
 11. Kızılkaya B, İyigün E, Kahraman S,“ Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mekanik ventilatör ve vasküler kateterlerin iatrojenik anemi üzerine etkisi“, Hemşirelik Forumu, 27-31, Mart-Nisan, (2005).
 12. Acar F, Kayalı H, Erdoğan E, Kahraman S, Timurkaynak E, “Abnormal dilated epidural venous plexus mimicking prolapse of intervertebral disc”, Turkish Neurosurgery, 15(2):97-100, (2005).
 13. Kahraman S, Daneyemez M, Kayalı H, Solmaz İ, Bedük A, Akay M,
  “Polyetheretherketone (PEEK) cages for cervical interbody replacement: Clinical experience”, Turkish Neurosurgery, 16(3):120123, (2006).
 14. Kahraman S, “Servikal disk hernileri”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci; 2(30):99- 104, (2006).
 15. Kahraman S, Şirin S, Erdoğan E, “Servikal subaksial posterior cerrahi teknikler”, The Journal of Turkish Spinal Surgery; 18(4): 65-76, (2007).
 16. Kahraman S, Şirin S, Harman F, Erdoğan E, “Lumbar intradural disc penetrations”, The Journal of Turkish Spinal Surgery; 20:53-58, (2009).
 17. Şirin S, Kahraman S. Üst Ekstremite Perifierik Sinir Travması ve Klinik Bulgular, Türkiye Klinikleri J Neurosurgery Special Topics, 3(2), 14-19, 2010.
 18. Şirin S, Arslan E, Yaşar S, Kahraman S, “Is spontaneous spinal epidural
  hematoma in elderly patients an emergency surgical case ?”, Turkish Neurosurgery, DOI:10.5137/1019-5149.JTN.2338-09.1, (2010).
 19. Seçer Hİ, Cansever T, Tehli Ö, Kahraman S. ”Effects of aminoguanidine and methylprednisolone on spinal cord injury: Experimental study” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25 (4): 251-258 (2014).
 20. Kahraman S, Karatay M, Düzkalır AH. Lomber Dar Kanalda Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi, Türkiye Klinikleri J Orthopaedics and Traumatology Special Topics, 8(2), 80-84, 2015.
 21. ZK Bengisun, H Sabuncuoğlu, EA Şalviz, Ö Öngürü, T İde, S Kahraman ” Comparative Antineuroapoptotic Effects of Dexmedetomidine and Propofol in Cranial Injury: An Animal Study” Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2015, 34 (3), 319-327
 22. Düzkalır AH, Özdoğan S, Kahraman S. Spinal Bölgeye Minimal İnvaziv Yaklaşımlarda Genel Prensipler, Türkiye Klinikleri J Neurosurgery Special Topics, 7(2), 102-106, 2017.